Werkwijze

Let op! Het is praktisch onmogelijk om een vee- en/of akkervouw bedrijf 100% rattenvrij te krijgen. Vanwege het continu en ruim voorhanden zijn van hoogwaardige voeding en nestmogelijkheden vindt de bruine rat (met name in de wintermaanden) uw bedrijf een perfecte woonomgeving. Ziet u echter overdag meerdere ratten rondlopen? Dan kan het zijn dat er een plaag in wording ontstaat. Neem dan z.s.m. contact op voor een GRATIS inventarisatie!